Στην ενότητα Ομιλίες / Παρουσιάσεις παρουσιάζονται οι Ομιλίες, Παρουσιάσεις και Χαιρετισμοί των Μελών της ΡΑΕΚ, καθώς επίσης και λειτουργών του Γραφείου της ΡΑΕΚ.