ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς  
Τηλ: 22 666313
Email: apoullikkas@cera.org.cy

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου  
Τηλ: 22 666301
Email: aphilippou@cera.org.cy

ΜΕΛΟΣ:
Νεόφυτος (Άκης) Χατζηγεωργίου  
Τηλ: 22 666302
Email: nhadjigeorgiou@cera.org.cy