Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου, Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Βιογραφικό Σημείωμα
 
Ο κ. Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Master of Business Administration (MBA) από το Fuqua School of Business, Duke University, USA και πανεπιστημιακό δίπλωμα Bachelor of Business Administration (BBA) degree από το  Baruch College, City University of New York, USA. Η επαγγελματική του εμπειρία και δραστηριότητα αφορά την βιομηχανία υδρογονανθράκων όπου εργάσθηκε ως οικονομολόγος με κύρια δραστηριότητα την εμπορία υδρογονανθράκων για μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες. Επίσης έχει εκτεταμένη εμπειρία στην αγορά επενδύσεων όπου εργάσθηκε ως διαχειριστής χαρτοφυλακίων για ιδιωτικό εξειδικευμένο επενδυτικό γραφείο.