Τροποποίηση Αίτησης για Εξαίρεση από Άδεια

Σύμφωνα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 280/2008, κάθε αιτητής δικαιούται να ζητήσει τροποποίηση της αίτησής του για παραχώρηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής ή Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού εντός ΔΥΟ (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησής του. Nέα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται πρέπει να υποβάλλονται από τον αιτητή μαζί με το αίτημα τροποποίησης.

Η ΡΑΕΚ μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος τροποποίησης, να της παράσχει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.

Το τέλος τροποποίησης της αίτησης Εξαίρεσης από Άδεια ανέρχεται στα €170,86.