Top
 •  

  Ηλεκτρισμός

    • Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής
      
     1. Διέπουν τις τεχνικές απαιτήσεις και περιορισµούς που θα εφαρµόζονται από τους κατόχους αδειών οποτεδήποτε επιθυµούν να συνδεθούν µε το σύστηµα µεταφοράς και/ή το σύστηµα διανοµής ή να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής για τη µεταφορά ηλεκτρισµού· 
     2. Διασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί όροι που εφαρµόζονται σε κατόχους αδειών οι οποίοι επιθυµούν να συνδεθούν ή να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής δεν δηµιουργούν αδικαιολόγητη διάκριση στους κατόχους αδειών· 
     3. Προάγουν την αποδοτικότητα, αξιοπιστία και οικονοµία στη χρήση και ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς και του συστήµατος διανοµής. 

     Οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τηρούνται από όλους τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή εξαιρέσεις αντίστοιχα.

     Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία, στην κατηγορία Κανόνες / Ηλεκτρισμός.
    • Σύστημα Μεταφοράς είναι το σύστημα που αποτελείται κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηλεκτρισμού από ένα σταθμό παραγωγής σε υποσταθμό ή σε άλλο σταθμό παραγωγής ή μεταξύ υποσταθμών.

     Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εγκρίνει και αναθεωρεί τη διαδικασία και την πολιτική χρέωσης με το Σύστημα Μεταφοράς καθώς και τα τέλη χρήσης του δικτύου. Επίσης, αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ είναι να εγκρίνει, να δίδει οδηγίες και να ζητά αναθεώρηση όποτε κρίνει αναγκαίο των Κανόνων Μεταφοράς.

     Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) είναι η Μονάδα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 58 και είναι υπεύθυνος για το Σύστημα Μεταφοράς ως προνοούν τα άρθρα 62 και 63 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων.

     Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) είναι η ΑΗΚ με την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτρια του συστήματος μεταφοράς.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Μεταφοράς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
    • Σύστημα Διανομής είναι το σύστημα που αποτελείται κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και χρησιμοποιούνται για τη διανομή ηλεκτρισμού από μονάδες παραγωγής ή άλλα σημείας εισόδου μέχρι το σημείο παράδοσης σε πελάτες ή άλλους χρήστες. Επίσης, στο Σύστημα Διανομής περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ο οποίος ανήκει στο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.

     Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εγκρίνει και αναθεωρεί τη διαδικασία και την πολιτική χρέωσης με το Σύστημα Διανομής, καθώς και τα τέλη χρήσης του δικτύου. Επίσης, αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ είναι να εγκρίνει, να δίδει οδηγίες και να ζητά αναθεώρηση, όποτε κρίνει αναγκαίο, των Κανόνων Διανομής.

     Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ορίζεται από την ΑΗΚ και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος διανομής.

     Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής (ΙΣΔ) σημαίνει την ΑΗΚ με την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτρια του συστήματος διανομής.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Διανομής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
    • Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12 MVA

     Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12 MVA, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

     Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με την απόφασή της υπ’ αριθμό 821/2012 ημερομηνίας 30/11/2012, ενέκρινε τη «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)» και τις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών», με έναρξη ισχύος την 01/01/2013.  Στα εν λόγω κείμενα περιλαμβάνονται διάφορα στοιχεία που αφορούν στην Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του Αιτητή.
      
     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Νέες Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

     Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 12 MVA

     Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 12 MVA, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης στο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ).

     Η ΡΑΕΚ, με τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2013 αποφάσισε και ενέκρινε την Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής. Η εν λόγω ρυθμιστική απόφαση μπορεί να ανευρεθεί στην ενότητα Νομοθεσία.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Νέες Συνδέσεις στο Σύστημα Διανομής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)
    • Διατιμήσεις χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς, χρήσης του Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης, χρήσης του Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης, Διατίμηση για την ανάκτηση των Δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και Διατίμηση για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας

     Η ΡΑΕΚ, με την Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015, εξέδωσε την Μεθοδολογία Υπολογισμού των διατιμήσεων που αφορούν τη χρήση του Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής, την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ, και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας.  Με την Απόφαση Αρ. 97/2017 η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ύψος των διατιμήσεων αυτών, οι οποίες αποτελούν μέρος της τελικής Διατίμησης Προμήθειας, και ενέκρινε την ανάκτηση τους μέσω της τιμολόγησης ενέργειας. Με την Απόφαση Αρ. 15/2021 η ΡΑΕΚ ενέκρινε το ύψος των διατιμήσεων αυτών για το έτος 2021.

     Η Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Νομοθεσία.

     Η Απόφαση Αρ. 97/2017 μπορεί να βρεθεί στην ενότητα Αποφάσεις.

     Για τον ολοκληρωμένο Πίνακα με τις Διατιμήσεις Χρήσης Δικτύου που αφορούν στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής με ισχύ από τη 1η Ιανουαρίου 2021, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο.
      
     Περισσότερα...
    • Για την συμμετοχή στην Αγορά του Ηλεκτρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αδειών μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Αδειοδότηση

     Στο παρόν στάδιο στην Αγορά Ηλεκτρισμού συμμετέχουν τα ακόλουθα Μέρη:
     • Παραγωγοί με Θερμικές Μονάδες
     • Παραγωγοί με Σταθμούς ΑΠΕ
     • Προμηθευτές λιανικής

     Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Απόφαση «Ο περί Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου» στις νέες ρυθμίσεις της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλλουν τα ακόλουθα Μέρη:
      
     • Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
     • Ο Λειτουργός της Αγοράς
     • Ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)
     • Παραγωγοί με:
      • Θερμικές μονάδες που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή
      • Θερμικές μονάδες που συνδέονται με το Σύστημα Διανομής με ονομαστική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από πέντε 5MW ή
      • Σταθμοί ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών
     • Φορείς Αθροιστικών Υπηρεσιών (aggregators) για σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών (με εφαρμογή ανώτατου ορίου 20MW στο συνολικό μέγεθος ΑΠΕ που μπορούν να εξυπηρετήσουν)
     • Προμηθευτές λιανικής
     • Προμηθευτές χονδρεμπορικής
     • Υπεύθυνοι Εκκαθαρίσεων Ανισοζυγίων
     Εκτός από το ΔΣΜΚ, το Λειτουργό της Αγοράς και το ΔΣΔ, όλα τα άλλα μέρη αναφέρονται συλλογικά και ως συμμετέχοντες στην αγορά.
     • Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού
       
      1. Διέπουν  τους  µηχανισµούς,  τις  τιµές  και  άλλους  όρους  και  προϋποθέσεις  που τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αδειών αγοράζουν ή πωλούν ηλεκτρισµό µε βάση διευθετήσεις που διενεργούνται από το Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου· 
      2. Διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι αδειών από τους οποίους ζητείται να συµµετέχουν στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού, µε βάση τις διευθετήσεις αυτές, δεν θα υπόκεινται σε δυσµενή διάκριση· 
      3. Προάγουν την αποδοτικότητα και την οικονοµία και διευκολύνουν τον ανταγωνισµό στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού µε βάση τις διευθετήσεις αυτές. 

      Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού τηρούνται από όλους τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή οι εξαιρέσεις τους.

      Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού βρίσκονται στην ενότητα Νομοθεσία, στην κατηγορία Κανόνες / Ηλεκτρισμός
     • Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν να υιοθετήσουν σχετική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο της ΡΑΕΚ με τίτλο «Οι νέες ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου» για το λεπτομερή σχεδιασμό διαφοροποίησης του πλαισίου ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου, και να εκδώσουν την εν λόγω ρυθμιστική απόφαση.

      Η Ρυθμιστική Απόφαση αναφέρεται ως «ο περί Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου» η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και, μεταξύ άλλων, έχει δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Κ.Δ.Π. 164/2015, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015.

      Επίσης, σύμφωνα με την εν λόγω ρυθμιστική απόφαση, η ΡΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες στο ΔΣΜΚ, όπως αυτός προχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία της προδιαγραφής για την προμήθεια των απαιτούμενων συστημάτων και άλλων διευθετήσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού το συντομότερο δυνατόν. Έχει δώσει, επίσης, οδηγίες στο ΔΣΜΚ να ενεργοποιήσει τις απαιτούμενες από τον Νόμο ενέργειες για τη σύνταξη νέων κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού και την αναθεώρηση, όπου απαιτείται, των κανόνων μεταφοράς και διανομής για την πλήρη εφαρμογή της εν λόγω ρυθμιστικής απόφασης.
     • Παραγωγός είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων.

      Στο παρόν στάδιο υπάρχουν αδειοδοτημένοι παραγωγοί με Θερμικές Μονάδες και με Σταθμούς ΑΠΕ. Κατάλογος των αδειοδοτημένων παραγωγών μπορεί να ανευρεθεί στο Αρχείο Αδειών

      Οι υποχρεώσεις των παραγωγών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς, τους κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και τους όρους με τους οποίους χορηγείται η άδεια τους.

     • Προμήθεια σημαίνει την πώληση και τη μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες και Προμηθευτής είναι το πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομών.

      Στο παρόν στάδιο αδειοδοτημένος προμηθευτής είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

      Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς, τους κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και τους όρους με τους οποίους χορηγείται η άδεια τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν για τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
       
      • Διατιμήσεις
      • Αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος
      • Δείκτες Απόδοσης
      Ύστατος Προμηθευτής σύμφωνα με το άρθρο 106 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομών καθορίζεται η ΑΗΚ.

       

     • Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, όλες οι διατιμήσεις και χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προνοούνται από το Νόμο αντικατοπτρίζουν τα έξοδα παροχής των υπηρεσιών αυτών, και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) καθορίζει τις αρχές και διαδικασίες καθορισμού των διατιμήσεων και των χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης του συστήματος μεταφοράς και διανομής.

      Στις 19/06/2015 δημοσιεύθηκε η Ρυθμιστική Απόφαση 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015. Η εν λόγω ρυθμιστική απόφαση μπορεί να ανευρεθεί στην ενότητα Νομοθεσία. Στόχος της αναθεώρησης της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού είναι η εναρμόνισή της με τις καλύτερες/ βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, και ο πιο ορθολογιστικός τρόπος υπολογισμού των επιτρεπόμενων εσόδων και, επομένως, των διατιμήσεων της αγοράς ηλεκτρισμού.   
       
      H ΡΑΕΚ, έχει εγκρίνει με την Απόφαση 97/2017 τις νέες διατιμήσεις ηλεκτρισμού της ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2017, οι οποίες βασίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση 02/2017 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
       
      Κατά τον καθορισμό της μορφής των νέων διατιμήσεων έχει ληφθεί υπόψη η βασική αρχή της κοστοστρέφειας. Οι νέες διατιμήσεις έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
      1. Ο αριθμός των προτεινόμενων διατιμήσεων της ΑΗΚ Προμήθειας μειώνεται από 30 σε 11, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 πιο κάτω.
      2. Ο τρόπος ανάκτησης των Επιτρεπόμενων Εσόδων είναι μέσω της τιμολόγησης ενέργειας (περιλαμβάνεται τόσο οριακό κόστος ενέργειας όσο και το οριακό κόστος ισχύος).
      3. Για τις διατιμήσεις που διαφοροποιούνται με την εποχή και την ώρα της ημέρας ισχύουν δύο εποχές (καλοκαίρι και άλλη περίοδος), δύο είδη ημέρας (εργάσιμη και μη εργάσιμη), και δύο ώρες της ημέρας (αιχμής/κανονική και μη-αιχμής/οικονομική).
      4. Οι διατιμήσεις οι οποίες κατά μέσο όρο παρουσίαζαν αυξήσεις, μετά από έγκριση σχετικής εισήγησης της ΑΗΚ, διατηρήθηκαν στα υφιστάμενα επίπεδα (μέσος όρος του 2015) για περίοδο μέχρι και ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού ή τεσσάρων χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα, ενώ με τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, οι πιο πάνω διατιμήσεις θα προσαρμοστούν στα επίπεδα κοστοστρέφειας.
      Τα Σχέδια Διατιμήσεων κάθε έτους εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ και δημοσιεύονται από την ΑΗΚ Προμήθεια.
     • Συνεισφορά Ενεργειακών Πηγών Στο Συνολικό Μείγμα Καυσίμων

      Η Αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 91(1)(δ) των 
      περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων. Σύμφωνα με το Νόμο οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα παροχής πληροφοριών από τους προμηθευτές για τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων.

      Σύμφωνα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 1279/2015, οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν το ενεργειακό μείγμα στους λογαριασμούς των καταναλωτών τους και άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμουν στους καταναλωτές. Μέσω της αποκάλυψης του ενεργειακού μείγματος οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες. Η περίοδος δημοσίευσης των στοιχείων αυτών αρχίζει από την 1η Ιουλίου του ετούς Χ+1 μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους Χ+2.

      Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές θα πρέπει να δημοσιεύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ηλεκτρισμού που διαθέτουν στους καταναλωτές.

      Η ΡΑΕΚ με απόφασή της, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2015, ενέκρινε Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, καθώς και Τεχνικό Εγχειρίδιο διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

      Σύμφωνα με τη διαδικασία, αποκλειστικά αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης του ηλεκτρισμού είναι οι Εγγυήσεις Προέλευσης. Η διαδικασία αποκάλυψης γίνεται υπό την εποπτεία της ΡΑΕΚ, στην οποία οι προμηθευτές έχουν δικαίωμα να αποταθούν σε περίπτωση διαφωνιών με το ΔΣΜΚ, ως προς τον υπολογισμό του ενεργειακού τους μείγματος.

      Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Αποκάλυψης Μείγματος Προμηθευτή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
      Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).
     • Το άρθρο 95 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και οι Κανονισμοί (Δείκτες Απόδοσης) διέπουν την εγκαθίδρυση και καθορισµό των δεικτών απόδοσης και τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες οι Προµηθευτές και ο Διαχειριστής Συστήµατος Διανοµής (ΔΣΔ) συµµορφώνονται µε τους δείκτες απόδοσης. 

      Οι Προµηθευτές και ο ΔΣΔ προτείνουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δείκτες απόδοσης οι οποίοι θα περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς (Δείκτες Απόδοσης) και αφού εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ, θα περιλαµβάνονται στο Χάρτη του Καταναλωτή, ο οποίος θα εκδίδεται από τους Προµηθευτές και τον ΔΣΔ και θα παραθέτει τους δείκτες απόδοσης προς ενηµέρωση των καταναλωτών. 

      Οι δείκτες απόδοσης που ετοιµάζονται από τους Προµηθευτές και τον ΔΣΔ και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ δεν εισάγουν διακρίσεις αλλά είναι δυνατό να διαφέρουν για διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. 

      Οι Κανονισµοί (Δείκτες Απόδοσης) δύναται να επιβάλλουν υποχρεώσεις στους κατόχους αδειών, σχετικά αλλά όχι περιοριστικά µε:
      • Διαδικασίες για την υποβολή ή επαναϋποβολή δεικτών απόδοσης·
      • Tο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των δεικτών απόδοσης·
      • Διαδικασίες για περιοδική αναθεώρηση των δεικτών απόδοσης·
      • Ορισµένους βασικούς δείκτες απόδοσης που θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται από τους προµηθευτές και το ΔΣΔ·
      • Τήρηση και δηµοσίευση µητρώου απόδοσης·
      • Διοικητικά πρόστιµα για παράλειψη συµµόρφωσης µε τους δείκτες απόδοσης που σχετίζονται µε την προετοιµασία ή εφαρµογή ή αναθεώρηση των δεικτών απόδοσης·
      • Αποζηµίωση ή άλλες θεραπείες σε καταναλωτές, για παράλειψη συµµόρφωσης µε τους δείκτες απόδοσης που καθορίζονται στους Κανονισµούς δεικτών απόδοσης·
      • Παροχή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ από κατόχους αδειών σχετικές µε την πραγµατική απόδοση σε σχέση µε τους εγκεκριµένους δείκτες απόδοσης·
      • Γνωστοποίηση σε καταναλωτές για τους δείκτες απόδοσης και για οποιεσδήποτε θεραπείες που είναι διαθέσιµες σ’ αυτούς·
      • Αναθεώρηση και έγκριση ή απόρριψη δεικτών απόδοσης υποβαλλόμενων από τους Προµηθευτές και το ΔΣΔ, περιλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος· και
      • Πρόνοιες που διέπουν τη συµµόρφωση µε τους δείκτες απόδοσης. 
    • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σημαίνει τις ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική, από τα κύματα, η παλιρροϊκή, η υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια.

     Στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) είναι να προάγει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος.

     Τα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αξιοποιούνται στην Κύπρο είναι:
     • Φωτοβολταϊκά Συστήματα,
     • Αιολικά Συστήματα,
     • Βιομάζα, και
     • Ηλιοθερμικά Συστήματα
     Η προώθηση και λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ και των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων. Τα εν λόγω νομοθετικά πλαίσια μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.
    • Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/EΚ απαιτεί να θεσπιστεί από κάθε κράτος µέλος εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιµη ενέργεια. Στα εν λόγω σχέδια δράσης ορίζονται οι εθνικοί στόχοι των κρατών µελών για το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που θα καταναλώνεται στις µεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή και στη θέρµανση και ψύξη το έτος 2020, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων άλλων µέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα ληπτέα µέτρα για την επίτευξη αυτών των εθνικών συνολικών στόχων.

     Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ο στόχος του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ηλεκτροπαραγωγή ανέρχεται στο 16%. Στις κατηγορίες της Θέρμανης και Ψύξης και των Μεταφορών ανέρχεται στο 23,5% και 10% αντίστοιχα.

     Περισσότερες πληροφορίες για τους εθνικούς στόχους της Κύπρου και τα μέτρα επίτευξης τους μπορείτε να βρείτε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2010 - 2020 στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ).
    • Σύμφωνα με τους νόμους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων και των περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόµων, απαιτείται η δημιουργία και η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου θα εκδίδονται, θα μεταφέρονται και θα ακυρώνονται Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΘ).

     Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με απόφασή της αριθμό 857/2013 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2013, καθορίζει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ως τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Σύστημα Διανομής.

     Με βάση τη νομοθεσία ο ΔΣΜΚ είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος εκδότης για όλες τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

     Η ΡΑΕΚ, για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και αμεροληψίας της διαδικασίας έκδοσης, τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης και ακύρωσης των εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ρυθμίζει, εποπτεύει, παρακολουθεί, ελέγχει, επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος εγγύησης προέλευσης και καθορίζει τα αναγκαία μέτρα προς το σκοπό αυτό.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για τη διαδικασία έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης και τα τέλη χρήσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης
    • Το κόστος που πληρώνει η ΑΗΚ για την ενέργεια που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάθε μήνα.

     Το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το Τρέχον Κόστος Καυσίμου της ΑΗΚ για τον μήνα.  Για να υπολογιστεί η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας, προστίθεται η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου (ο υπολογισμός της οποίας μπορεί να βρεθεί στις Συχνές Ερωτήσεις -  "Διατιμήσεις, Τιμολόγια - Αναπροσαρμογή Τιμής Καυσίμων") στη βασική τιμή αγοράς από ΑΠΕ.  Η βασική τιμή αγοράς ισούται με το κόστος καυσίμου της ΑΗΚ συν ένα μεταβλητό κόστος συντήρησης της ΑΗΚ.

     Για σκοπούς υπολογισμού του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η ρήτρα καυσίμου διαφοροποιείται από τη ρήτρα η οποία εφαρμόζεται στους καταναλωτές, για να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του συστήματος στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο παραγωγός ΑΠΕ.  

     Η βασική τιμή αγοράς, καθώς και η ρήτρα καυσίμου, καθορίζονται με μεθοδολογίες τις οποίες έχει εγκρίνει με αποφάσεις της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

     Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Μέθοδολογία Υπολογισμού της Τιμής Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ-Η πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.
     • Η αδειοδότηση δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με τον ηλεκτρισμό ρυθμίζονται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς. Ο εν λόγω νόμος και κανονισμός μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.

      Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων οποιοδήποτε πρόσωπο για να προβεί στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες σχετικά με τον ηλεκτρισμό, πρέπει πρώτα να του χορηγηθεί Άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ):
      • Να κατασκευάζει σταθµό παραγωγής ηλεκτρισµού ή να παράγει ηλεκτρισµό
      • Να προµηθεύει ηλεκτρισµό σε επιλέγοντες πελάτες
      • Να προµηθεύει ηλεκτρισµό σε µη επιλέγοντες πελάτες
      • Να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου σύµφωνα µε το άρθρο 60
      • Να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Διαχειριστή Συστήµατος Διανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 53
      • Να εκτελεί οποιεσδήπoτε από τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 46 ή
      • Να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Διανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 51.

      Σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 35 η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 34, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε καθορίσει.  Εξαίρεση δύναται να παρασχεθεί για:
      • Παραγωγή ηλεκτρισµού για ιδία χρήση ισχύος µέχρι 1MW 
      • Παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ισχύος µέχρι 5MW, ή
      • Προµήθεια ηλεκτρισµού από συγκεκριµένο πρόσωπο, η ολική ισχύς της οποίας δεν υπερβαίνει το 0,5MW για κάθε σταθµό παραγωγής.

      Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 37 οποιαδήποτε Αίτηση για χορήγηση άδειας υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τρόπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς σχετικούς με την έκδοση αδειών.
     • Τέλη Αδειών καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού σύμφωνα με τα άρθρο 16 και 36(2)(β) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και τον Κανονισμό (Τέλη Αδειών)Τα εν λόγω νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.

      Σχετικός πίνακας με τα Τέλη υποβολής αίτησης / ετήσιο τέλος / τροποποίησης / μεταβίβασης / εξαίρεσης  για κάθε τύπο άδειας μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο.
      Περισσότερα...
     • Τροποποίηση Αίτησης για Εξαίρεση από Άδεια

      Σύμφωνα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 280/2008, κάθε αιτητής δικαιούται να ζητήσει τροποποίηση της αίτησής του για παραχώρηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής ή Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού εντός ΔΥΟ (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησής του. Nέα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται πρέπει να υποβάλλονται από τον αιτητή μαζί με το αίτημα τροποποίησης.

      Η ΡΑΕΚ μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος τροποποίησης, να της παράσχει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.

      Το τέλος τροποποίησης της αίτησης Εξαίρεσης από Άδεια ανέρχεται στα €170,86.
     • H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δύναται:
       
      • Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Έκδοση Αδειών, ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες που έχει λάβει, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να διατυπώνει πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε συγκεκριμένης άδειας ή τύπου άδειας και 
      • Σύμφωνα με το άρθρο 13 να τροποποιεί άδεια, σε περιπτώσεις που ο κάτοχος άδειας έχει δώσει την συγκατάθεσή του στις τροποποιήσεις.
      Η ΡΑΕΚ με την υπ' αριθμόν 264/2019 Απόφαση της έκδωσε τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για Τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού»

      Διαδικασία τροποποίησης Άδειας

      Nέα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται πρέπει να υποβάλλονται από τον αδειούχο μαζί με το αίτημα τροποποίησης και τα τέλη τροποποίησης, τα οποία ανέρχονται σε €170,86.

      Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Έκδοση Αδειών), η ΡΑΕΚ εκδίδει ειδοποίηση:
      • Αναφέροντας ότι προτείνει να κάνει τροποποίηση και καθορίζοντας το αποτέλεσμα της τροποποίησης.
      • Αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους προτείνει να κάνει την εν λόγω τροποποίηση.
      • Καθορίζοντας το χρόνο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης, εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή.
      • Λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση η οποία έγινε εντός της πιο πάνω καθοριζόμενης προθεσμίας και που δεν έχει αποσυρθεί.

      Η ειδοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα Δημοκρατίας και κατά την κρίση της ΡΑΕΚ δημοσιεύεται συμπληρωματικά σε καθημερινή ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα στη Δημοκρατία και αποστέλλεται αντίγραφό της σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.
     • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δύναται:
       
      • Να τροποποιεί την Εξαίρεση από Άδεια εκ συμφώνου με τον κάτοχο της Εξαίρεσης από Άδεια.
      • Ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες που έχει λάβει, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει, να τροποποιεί οποιαδήποτε Εξαίρεση από Άδεια ενημερώνοντας προηγουμένως τον αδειούχο. Νοείται ότι τα τέλη της τροποποίησης της Εξαίρεσης από Άδεια εκ συμφώνου καταβάλλονται μόνον όταν η ευθύνη για την τροποποίηση εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου του κατόχου Άδειας Εξαίρεσης.
      Η ΡΑΕΚ με την υπ' αριθμόν 264/2019 Απόφαση της έκδωσε τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για Τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού»

      Διαδικασία τροποποίησης Εξαίρεσης από Άδεια

      Nέα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται πρέπει να υποβάλλονται από τον αδειούχο μαζί με το αίτημα τροποποίησης και τα τέλη τροποποίησης, τα οποία ανέρχονται σε €170,86.

      Η ΡΑΕΚ μπορεί να ζητήσει από τον κάτοχο Εξαίρεσης από Άδεια, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης Εξαίρεσης από Άδεια, να της παράσχει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.

      Οι τροποποίησεις των Εξαιρέσεων από Άδεια δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ. 
     • Κατευθυντήριες γραμμές για τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού
       
      Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου εκδίδει τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το πλαίσιο τροποποίησης Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού:
       
      Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος
       
      • Μπορεί να επιτραπεί αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής.
      • Δεν επιτρέπεται η αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Εξαίρεσης από Άδεια εάν η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς του σταθμού μετά την τροποποίηση ξεπερνά τη μέγιστη ισχύ για την οποία μπορεί να παρασχεθεί Εξαίρεση από Άδεια.
      • Για αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας πρέπει πρώτα να τροποποιείται η υφιστάμενη Άδεια/Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής και ακολούθως η Άδεια/ Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας. Εάν δεν υπάρχει σε ισχύ Άδεια/Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής, πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής ισχύος ίση με την αιτούμενη αύξηση εγκατεστημένης ισχύος και ακολούθως να τροποποιείται η Άδεια/ Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας.
       
      Αλλαγή στην τεχνολογία
       
      • Δεν επιτρέπεται αλλαγή στην τεχνολογία του σταθμού παραγωγής (σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού με συμβατικά καύσιμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να παράγει με οποιαδήποτε ΑΠΕ ή το αντίστροφο).
      • Δεν επιτρέπεται αλλαγή στον τύπο τεχνολογίας του σταθμού παραγωγής (σταθμός παραγωγής με οποιαδήποτε τεχνολογία από ΑΠΕ δεν μπορεί να τροποποιηθεί σε άλλη τεχνολογία ΑΠΕ).
      • Επιτρέπεται αλλαγή στον κατασκευαστή και στο μοντέλο (π.χ. άλλου τύπου ανεμογεννήτρια ή φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή μονάδα συνδυασμένου κύκλου).
      • Επιτρέπεται αλλαγή στην τεχνολογία στήριξης για φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 695/2012 Απόφαση της ΡΑΕΚ.
       
      Αλλαγή τεμαχίων
       
      • Μπορεί να επιτραπεί επέκταση ενός έργου σε όμορα τεμάχια. Τροποποίηση/αντικατάσταση τεμαχίων θα αξιολογείται ανά περίπτωση και θα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που η τροποποίηση δεν αλλάζει τη φύση της Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.
      • Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση/αντικατάσταση όλων των τεμαχίων της αρχικής Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.
       
      Καθεστώς Λειτουργίας
       
      • Δεν μπορεί να επιτραπεί αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας μίας άδειας (π.χ. από εμπορική χρήση σε ίδια χρήση και το αντίστροφο).

       
       
      Σημειώσεις:
       
      Κάθε αίτημα για τροποποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος τροποποίησης καθώς και από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν το είδος της αιτούμενης τροποποίησης και το είδος της Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.
       
      Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια ενθαρρύνονται να απευθύνονται γραπτώς στο Γραφείο της ΡΑΕΚ εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για τροποποίηση πριν από την υποβολή αιτήματος για τροποποίηση προκειμένου να λαμβάνουν τη δέουσα πληροφόρηση.
       
      Όταν η αιτούμενη τροποποίηση αφορά αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας δεν θα καταβάλλεται τέλος τροποποίησης, αλλά το τέλος που θα έπρεπε να καταβληθεί εάν για την επιπρόσθετη ισχύ υποβαλλόταν αίτηση για νέα Άδεια/ Εξαίρεση από Άδεια. 
       
      Όλα τα αιτήματα για τροποποίηση, τόσο αυτά που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές, όσο και αυτά που δεν εμπίπτουν, θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.
       
      Σε κάθε περίπτωση, αίτημα για τροποποίηση δεν μπορεί να αλλάζει τη φύση της Άδειας/ Εξαίρεσης από Άδεια.
     • Kάθε κάτοχος Άδειας δικαιούται να ζητήσει παράταση της χρονικής ισχύς της Άδεια που κατέχει, υποβάλλοντας αίτηση στη ΡΑΕΚ (υπό μορφή επιστολής) τουλάχιστο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας. Το αίτημα παράτασης πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο στους Κανονισμούς τέλος.

      Με βάση την απόφαση 95/2017, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2017, η ΡΑΕΚ δεν θα αποδέχεται και δεν θα εξετάζει αιτήσεις για χρονική παράταση Άδειας που υποβάλλονται μετά από την λήξη της Άδειας για την οποία υποβάλλεται αίτημα παράτασης. 
     • Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Έκδοση Αδειών κάθε κάτοχος Άδειας δικαιούται να ζητήσει μεταβίβαση της Άδειας που κατέχει σε άλλο πρόσωπο, υποβάλλοντας αίτηση στη ΡΑΕΚ (υπό μορφή επιστολής) τουλάχιστο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης, καθορίζοντας το πρόσωπο στο οποίο προτείνεται να μεταβιβαστεί η άδεια και το λόγο της μεταβίβασης.

      Διαδικασία μεταβίβασης Άδειας
       
      • Το πρόσωπο στο οποίο θα μεταβιβασθεί η άδεια ακολουθεί τις διαδικασίες για υποβολή αίτησης.
      • Ο κάτοχος Άδειας, ο οποίος αιτείται μεταβίβαση της άδειάς του, καταβάλλει το τέλος μεταβίβασης το οποίο ανέρχεται στα €170,86.
      • Η αίτηση του αδειούχου για μεταβίβαση της άδειάς του και η αίτηση του προσώπου στο οποίο θα μεταβιβασθεί η άδεια δημοσιεύονται.
      • Όλες οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα διατίθενται από τη ΡΑΕΚ για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην πιο πάνω δημοσίευση.
     • Κάθε κάτοχος Εξαίρεσης από Άδεια δικαιούται να ζητήσει μεταβίβαση της Εξαίρεσης από Άδεια που κατέχει σε άλλο πρόσωπο, υποβάλλοντας αίτηση στη ΡΑΕΚ (υπό μορφή επιστολής) τουλάχιστο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης, καθορίζοντας το πρόσωπο στο οποίο προτείνεται να μεταβιβαστεί η άδεια, το λόγο της μεταβίβασης και το τέλος μεταβίβασης το οποίο ανέρχεται στα €170,86.

      Διαδικασία μεταβίβασης Εξαίρεσης από Άδεια

      Το πρόσωπο στο οποίο θα μεταβιβαστεί η εξαίρεση από άδεια:
      • Υποβάλλει αίτηση για μεταβίβαση της συγκεκριμένης εξαίρεσης (έντυπο αίτησης Εξαίρεσης από Άδεια για ΑΠΕ ή για Συμβατικά Καύσιμα).
      • Υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα (όπου απαιτείται).
      • Εάν πρόκειται για: 
      1. Φυσικό Πρόσωπο, υποβάλλει → Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 
      2. Νομικό Πρόσωπο, υποβάλλει → Καταστατικό Εταιρείας (Αρ. Εγγραφής, Φορολογικού Μητρώου, πρόσφατα Πιστοποιητικά Εγγραφής, Μετόχων και Διευθυντών).
      • Υποβάλλει στοιχεία των τεχνικών και οικονομικών ικανοτήτων του (όπου απαιτείται).
      • Καταβάλλει το τέλος υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €170,86.
      • Επισυνάπτει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (όπου απαιτείται).

      Η ΡΑΕΚ εξετάζει την αίτηση για μεταβίβαση που υποβλήθηκε και ακολουθεί τη διαδικασία σαν να επρόκειτο για χορήγηση εξαίρεσης από άδεια.

      Οι μεταβιβάσεις των Εξαιρέσεων από Άδεια δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.
     • Σύμφωνα με το άρθρο 15 των Κανονισμών (Έκδοση Αδειών) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δύναται να ανακαλεί την άδεια που βρίσκεται σε ισχύ, αν:
       
      • Έχει ζητηθεί εγγράφως η ανάκληση της άδειας από τον κάτοχό της και η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το αίτημα για ανάκληση· 
      • Διαπιστωθεί από τη ΡΑΕΚ, ότι η άδεια χορηγήθηκε με βάση ουσιαστικά λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες· 
      • Υπάρχει αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας του κατόχου της άδειας και η ΡΑΕΚ δεν εγκρίνει τέτοια αλλαγή σύμφωνα με τους όρους της άδειας· 
      • Οποιοδήποτε  τέλος,  το  οποίο  είναι  πληρωτέο σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα τέλη αδειών, δεν έχει πληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέο·
      • Η ΡΑΕΚ διαπιστώνει ότι ο κάτοχος άδειας παραβιάζει οποιουσδήποτε από τους όρους ή τροποποιημένους όρους ή οποιεσδήποτε απαιτήσεις της άδειας και, όπου η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει ρυθμιστική απόφαση, ο κάτοχος άδειας παραλείπει να επανορθώσει την παράβαση εντός προθεσμίας·
      • Ο κάτοχος άδειας παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ ή από τον Υπουργό, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες από την  άδεια  δραστηριότητες·
      • Η ΡΑΕΚ έχει λόγο να πιστεύει ότι ο κάτοχος άδειας προτίθεται να σταματήσει μόνιμα να διεκπεραιώνει τις εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες·
      • Ο κάτοχος άδειας έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

      Διαδικασία Ανάκλησης Άδειας

      Σε περίπτωση που ισχύουν οποιεσδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις η ΡΑΕΚ δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 27 και 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, να επιδώσει ειδοποίηση στον κάτοχο άδειας, ορίζοντας ότι η άδεια θα ανακληθεί, εκτός εάν η παράβαση επανορθωθεί εντός του χρόνου που καθορίζει η ΡΑΕΚ.

      Σε περίπτωση που παράβαση δεν μπορεί να τύχει επανόρθωσης ή όπου ο κάτοχος άδειας έχει αποτύχει να επανορθώσει την παράβαση για την οποία του έχει επιδοθεί ειδοποίηση, η ΡΑΕΚ, με απόφασή της, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης και ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας.
Cyprus Energy Regulatory Authority
Αγίας Παρασκευής 20, 
2002 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ταχ. Θυρ. 24936
1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο: 00357 22 666363
Φαξ: 00357 22 667763
Ηλ. Ταχυδρομείο: regulator.cy@cera.org.cy

Ενημερωτικό Δελτίο
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Για αυτούς τους λόγους, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα χρήσης του ιστότοπού σας με τους συνεργάτες αναλυτικών στοιχείων. Κάνοντας κλικ στην Πολιτική cookie συναινείτε να αποθηκεύετε στη συσκευή σας όλες τις τεχνολογίες που περιγράφονται στην Πολιτική cookie.