Το κόστος που πληρώνει η ΑΗΚ για την ενέργεια που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάθε μήνα.

Το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το Τρέχον Κόστος Καυσίμου της ΑΗΚ για τον μήνα.  Για να υπολογιστεί η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας, προστίθεται η αναπροσαρμογή τιμής καυσίμου (ο υπολογισμός της οποίας μπορεί να βρεθεί στις Συχνές Ερωτήσεις -  "Διατιμήσεις, Τιμολόγια - Αναπροσαρμογή Τιμής Καυσίμων") στη βασική τιμή αγοράς από ΑΠΕ.  Η βασική τιμή αγοράς ισούται με το κόστος καυσίμου της ΑΗΚ συν ένα μεταβλητό κόστος συντήρησης της ΑΗΚ.

Για σκοπούς υπολογισμού του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η ρήτρα καυσίμου διαφοροποιείται από τη ρήτρα η οποία εφαρμόζεται στους καταναλωτές, για να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του συστήματος στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο παραγωγός ΑΠΕ.  

Η βασική τιμή αγοράς, καθώς και η ρήτρα καυσίμου, καθορίζονται με μεθοδολογίες τις οποίες έχει εγκρίνει με αποφάσεις της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Μέθοδολογία Υπολογισμού της Τιμής Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ-Η πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.