​​Αρ. Απόφασης: 099/2018

Ημερομηνία: 26/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην κα Μαρία Παναγιώτου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,06ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (35/20), στο τεμάχιο 211, στην κοινότητα Γουδί, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,816ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (50/31), στα τεμάχια 347, 348, 349, 353, 354, και 355, στην περιοχή Δρομολαξιά-Μενεού, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Earthlight Park Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (53/41), στο τεμάχιο 186, στην κοινότητα Σωτήρα, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  Space Guard Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος Earthlight Park Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (53/33), στο τεμάχιο 113, στην κοινότητα Σωτήρα, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Εταιρεία Σκυρών και Μεταφορών Α. Χ”Χριστοφή και Νικολή Αθηαίνου Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (-/2-261-373), στο τμήμα 3, στο τεμάχιο 7, στην περιοχή Ορόκλινη, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Τάσο Ξυρίχη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,09987ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (30/53W2), στο τμήμα L, στο τεμάχιο 397, στην περιοχή Τσερίου, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (30/61), στο τεμάχιο 498, στην περιοχή Μαργί, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην κα Ελισάβετ Νικολάου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (45/31), στο τεμάχιο 434, στην κοινότητα Λετύμβου, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία TFC Developments Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5ΜWp, στα Φ/ΣΧ. (29/31) και (29/31W2), στα τεμάχια 361, 362, 363, 1 και 41, στην περιοχή Μένοικο-Άγιος Ιωάννης, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία TFC Developments Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,26ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/39W2), στο τμήμα 2, στα τεμάχια 137, 138, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.