Μετά από την πλήρη κατάργηση των μέτρων απαγόρευσης της διακίνησης των πολιτών η εξυπηρέτηση του κοινού από το προσωπικό του Γραφείου της ΡΑΕΚ γίνεται με την διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υποδοχή στο τηλέφωνο 22 666363.
 
Για την ασφάλεια και υγεία όλων, επισκεπτών και εργαζομένων στα γραφεία της ΡΑΕΚ, την αποφυγή συνωστισμού, ταλαιπωρίας και αχρείαστης καθυστέρησης η εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία στα Γραφεία της ΡΑΕΚ να περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως.
 
Το Γραφείο της ΡΑΕΚ οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και καθοδήγηση για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση ενδιαφερομένων πολιτών για υποβολή αιτήσεων χορήγησης, ή τροποποίησης, ή παράτασης, ή μεταβίβασης, ή ανάκλησης άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια, πληρωμής τελών, υποβολής πληροφοριών στο πλαίσιο διαβούλευσης, ή παραπόνων.
 
Η εξυπηρέτηση επισκεπτών που προσέρχονται στα γραφεία της ΡΑΕΚ χωρίς να έχουν διευθετήσει ραντεβού θα γίνεται μόνο εάν δεν επηρεάζει τα προγραμματισμένα εκ των προτέρων ραντεβού και ο αρμόδιος για το θέμα τους λειτουργός εξυπηρέτησης είναι διαθέσιμος.
 
Στα Γραφεία της ΡΑΕΚ εισέρχεται μόνο ένα άτομο κάθε φορά, το οποίο υποχρεούται να απολυμάνει τα χέρια του με την είσοδο του στο κτήριο.
 
Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται από όλους τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και οι ελάχιστες αποστάσεις.
 
Το προσωπικό του Γραφείου της ΡΑΕΚ όταν εξυπηρετεί κοινό υποχρεούται να φορεί μάσκα προσώπου και προστατευτικά γάντια μιας χρήσης.
 
Το κοινό θα εξυπηρετείται στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου. Όλα τα παράθυρα στην αίθουσα  πρέπει να είναι ανοικτά ενώ το κλιματιστικό να είναι κλειστό.
 
Αμέσως μετά από την εξυπηρέτηση κάθε επισκέπτη και οπωσδήποτε πριν από την είσοδο του επόμενου θα καλείται το προσωπικό καθαρισμού  για απολύμανση του γραφείου.


Χρήσιμοι Συνδέσμοι:

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - COVID-19

Συχνές Ερωτήσεις που εξηγούν το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά παραγωγή υλικών για την αντιμετώπιση του ιού

Πρότυπα Τυποποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή υλικών