​Αρ. Απόφασης: 094/2018

Ημερομηνία: 24/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
 1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Pisces Power Investments Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,45ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (47/64), στο τεμάχιο 490, στην περιοχή Απεσιά, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία New Way Engineering Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (35/17), στο τεμάχιο 295, στην κοινότητα Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία K. Nicolaou & Sons Roadtech Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (51/13), στο τεμάχιο 200, στην κοινότητα Αγία Μαρινούδα, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  Space Guard Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (35/29), στα τεμάχια 220 και 293, στην κοινότητα Φιλούσα Χρυσοχούς, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  S.S.H. Solar Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,393ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (31/01W2), στο τμήμα 6, στο τεμάχιο 120, στην περιοχή Αγλαντζιάς, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Χρήστο Μούσκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,25ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (20/53), στο τεμάχιο 1399, στην κοινότητα Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Χρήστο Μούσκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,82ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/13), στα τεμάχια 609 και 927, στην κοινότητα Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην κα Ηλιάνα Μηνά Λοΐζου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,4ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (20/63), στο τεμάχιο 1171, στην κοινότητα Παλαιομέτοχο, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  A. M. Odyssey Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,866ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/49), στα τεμάχια 723 και 673, στην κοινότητα Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  A. M. Odyssey Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (-/2-201-387), στο τμήμα 2, στο τεμάχιο 89, στην κοινότητα Ποτάμι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία   Haffneve Holding Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (50/31), στα τεμάχια 363, 367, 342, 364, 368, 345, 365, 346, 366, 457, 362, 361, 359 και 456, στην περιοχή Δρομολαξιά-Μενεού, της επαρχίας Λάρνακαςμε διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 12. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην κα Μαρία Νεοφύτου Πολυκάρπου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (30/36W2), στο τμήμα 4, στο τεμάχιο 14, στην κοινότητα Ψημολόφου, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 13. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Νικόλα Παναγιώτου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (35/35), στο τεμάχιο 452, στην κοινότητα Κρίτου Τέρα, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.