Αρ. Απόφασης: 73/2019

Ημερομηνία: 19/03/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία D.P. Elsim Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-380, τεμάχια 183, 186 και 187 στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Μιχάλη Σούλη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7524MWp, στο Φ/Σχ. 50/05, τεμάχιο 84 στο Καλό Χωριό, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Άρη Φιλίππου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 45/12, τεμάχιο 78 στο Στρουμπί της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Χριστάκη Φραντζή, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 47/29, τεμάχιο 1168 στην Τριμίκληνη της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.