Αρ. Απόφασης: 069/2018

Ημερομηνία: 27/03/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Solight Electricity Company Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 29/19, τεμάχια 405 και 406 στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας και στο Φ/Σχ. 29/19, τεμάχια 536 και 645 στην Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 53/39, τεμάχια 190 και 191 στο Πραστιό Αυδήμου της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 53/39, τεμάχιο 191 στο Πραστιό Αυδήμου της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Athinodorou & Timotheou Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 98,28kWp, στο Φ/Σχ. 51/19E2, τμήμα 4, τεμάχιο 10 στη Γεροσκήπου της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Athinodorou & Timotheou Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 99,9kWp, στο Φ/Σχ. 51/28E1, τμήμα 2, τεμάχιο 15 στην Αχέλεια της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στη Δέσποινα Τσιγαρίδη Παπασταύρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100kWp, στο Φ/Σχ. 30/49Ε1, τμήμα 5, τεμάχιο 551 στους Εργάτες της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στη Δέσποινα Τσιγαρίδη Παπασταύρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 111,65kWp, στο Φ/Σχ. 39/03, τεμάχιο 365 στους Εργάτες της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.