Αρ. Απόφασης: 4/2020

Ημερομηνία: 10/01/2020

Θέμα: Υποβολή Μεθοδολογιών Υπολογισμού Παραμέτρων και Παράμετροι των Κανονισμών της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.2 Για το 2020