Αρ. Απόφασης: 374/2019

Ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να εγκρίνει τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1761-2017 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Zidilia Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,699MWp, στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας για πέντε (5) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1762-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Zidilia Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,299MWp, στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας για πέντε (5) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1930-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Χριστάκης Κωμοδρόμος & Υιοί Λτδ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,2MWp, στην Θρίνια, της επαρχίας Πάφου για πέντε (5) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1837-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Solutronic Energy (CY) Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,25MWp, στην Παρεκκλησιά, της επαρχίας Λεμεσού για ένα (1) χρόνο,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1898-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας D.P. Elsim Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης 1,5MWp, στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου για ένα (1) χρόνο,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1899-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας D.P. Elsim Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου για ένα (1) χρόνο,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1843-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Μέμνων Παπαγεωργίου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φρέναρος, της επαρχίας Αμμοχώστου για ένα (1) χρόνο,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.