Αρ. Απόφασης: 351/2019

Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: Αίτησεις για Χορήγηση Εξαιρέσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Gianko1 Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Φ/Σχ. 52/14, τεμάχια 187 και 846, στη Δωρά, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 69 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στο Φ/Σχ. 50/43, τεμάχια 159 και 160, στην Απλάντα, της επαρχίας Λάρνακα με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 74 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 40/26, τεμάχιο 328, στα Λύμπια, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 75 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,65MWp, στο Φ/Σχ. 29/10, τεμάχια 110 και 112, στον Αστρομερίτη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 77 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 40/14, τεμάχιο 35, στο Αβδελλερό, της επαρχίας Λάρνακα με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 78 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,575MWp, στο Φ/Σχ. -/2-236-347, τμήμα 2, τεμάχιο 75, στον Άγιο Θεόδωρο, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Petrolina Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 30/18Ε1, τμήμα 3, τεμάχιο 192, στην Πάνω Δευτερά, της επαρχίας Λευκωσίας, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.