Αρ. Απόφασης: 329/2019
 
Ημερομηνία: 6 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: Παράταση της υπ' αριθμόν K54-2018 Άδειας ΚατασκευήςΑίτημα της εταιρείας Santiam Investment I Ltd για χρονική παράταση ισχύος της υπ΄αριθμόν Κ55-2018 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στη Φλάσσου της επαρχίας Λευκωσίας.  

Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την Άδεια Κατασκευής και το αίτημα της εταιρείας Santiam Investment I Ltd,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Κ55-2018, της εταιρείας Santiam Investment I Ltd μέχρι τις 31/12/2024. 
  2. Η Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Santiam Investment I Ltd.