Αρ. Απόφασης: 310/2020

Ημερομηνία: 29/09/2020

Θέμα: 
Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες των αδειούχων υποστηρίζουν την πρόθεση τους για υλοποίηση των έργων, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να εγκρίνουν τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2142-2019 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας AK Solar Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2238-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 26 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στους Τρούλλους, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2253-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 26 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,3MWp, στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2176-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 32 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2179-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 33 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στους Τρούλλους, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2296-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 40 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 4,999MWp, στο Πολιτικό, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2292-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 41 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στους Τρούλλους, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2293-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 41 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,55MWp, στους Τρούλλους, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2174-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 44 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στην Πάνω Δευτερά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  10. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2177-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 55 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  11. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2178-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 55 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  12. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2181-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 55 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp, στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  13. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2308-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 57 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,1MWp, στη Στενή, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια,
  14. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2294-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 58 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στην Καλαβασό, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  15. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2244-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 60 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  16. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2243-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 61 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στην Αναφωτία, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  17. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2246-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 62 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στην Αναφωτία, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  18. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2245-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 63 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στην Αναφωτία, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  19. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2239-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 64 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,45MWp, στην Απλάντα, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  20. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2240-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 64 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στην Αναφωτία, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  21. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2241-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 67 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στο Αλεθρικό, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  22. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2309-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 68 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στη Στενή, της επαρχίας Πάφου για τέσσερα (4) χρόνια,
  23. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2295-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 69 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,8MWp, στην Αναφωτία, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια,
  24. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2143-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας DLKC Solar Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  25. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2141-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας DLM Familiar Solar Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Μαλούντα, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια,
  26. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2320-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Ακρωτήρι, της επαρχίας Λεμεσού για τέσσερα (4) χρόνια,
  27. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2312-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Zelena Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,493MWp, στην Κοκκινοτριμιθιά, της επαρχίας Λευκωσίας για τέσσερα (4) χρόνια, και
  28. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E2242-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Bioland Project 32 Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp, στο Μενογεία, της επαρχίας Λάρνακας για τέσσερα (4) χρόνια.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.