Αρ. Απόφασης: 249/2019

Ημερομηνία: 17/09/2019

Θέμα: Αίτηση για Χορήγηση Εξαίρεσης από Αδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να χορηγήσει Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Athinodorou & Athinodorou Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,0999ΜWp, στο Φ/Σχ. 51/28E1, τμήμα 2, τεμάχιο 15, στην Αχέλεια της επαρχίας Πάφου.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.