Αρ. Απόφασης: 24/2019

Ημερομηνία: 01/02/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 
 1. Nα χορηγήσει
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία AK Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/43, τεμάχιο 923 στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία DLKC Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/43, τεμάχιο 922 στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία DLM Familiar Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/55, τεμάχιο 732 στη Μαλούντα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία TXMN Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 55/35, τεμάχια 126 και 198 στη Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Geothermal Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 52/23, τεμάχιο 134 στα Ανώγυρα της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Αλέκο Αλεξάνδρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,19MWp, στο Φ/Σχ. 55/09Ε2, τμήμα 3, τεμάχιο 194 στο Μοναγρούλι της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.