​​Αρ. Απόφασης: 214/2018

Ημερομηνία: 30/11/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H ΡΑΕΚ αποφάσισε να χορηγήσει:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Yellowred Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0.8778MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-376, τμήμα 6, τεμάχιο 350, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Ήφαιστος Φωτοβολταϊκό Πάρκο Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0.15MWp, στο Φ/Σχ. 37/03, τεμάχιο 185 στα Καλιάνα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχια 43, 48 και 249 στο Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 30 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 30/51, τεμάχιο 732 στα Πέρα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 31 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 31/55, τεμάχια 105 και 106 και στο Φ/Σχ. 31/63, τεμάχια 24 και 533 στους Τρούλλους της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 37 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. 29/32Ε2, τεμάχιο 212 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 39 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 52/17, τεμάχια 287, 288, 289 και 290 στη Σουσκιού της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 42 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8MWp, στο Φ/Σχ. 29/18, τεμάχια 620, 621 και 625 στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 46 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 29/48W2, τμήμα 4, τεμάχιο 121 στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.