Αρ. Απόφασης: 177/2017
 
Ημερομηνία: 25 Αυγούστου 2017


Θέμα: Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Geisel Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.23MWp, στο Φ/Σχ. (L6W1), τμήμα 31, τεμάχιο 375, στην Αραδίππου, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Y.A. Windenergy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 600kWp, στο Φ/Σχ. (30/32E2), τμήμα 12, τεμάχιο 1386, στο Δάλι, στην επαρχία Λευκωσία, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Sunrea Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. (50/06),  τεμάχια 224, 225, 226, 227, 228, στην Δρομολαξιά-Μενεού, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.