Αρ. Απόφασης: 149/2019

Ημερομηνία: 14/06/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Benquet Enterprises Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 39/20, τεμάχιο 138, στον Καταλιόντα, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Κωνσταντίνο Ζακχαίο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,493MWp, στο Φ/Σχ. 0/2-222-391, τμήμα 8, τεμάχιο 33 στη Κοκκινοτριμιθιά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Μιχαλάκη Γαβριήλ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 44/07Ε1, τεμάχιο 150 στη Πέγεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Μιχαλάκη Γαβριήλ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 44/15Ε1, τμήμα 5, τεμάχιο 229 στη Πέγεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία M.A.K.L. Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2484MWp, στο Φ/Σχ. 31/53, τεμάχιο 652, στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία The Cyprus Public Company Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,65MWp, στο Φ/Σχ. 55/13, τεμάχιο 264, στην Τόχνη, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία M.X. Greenergy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7152MWp, στο Φ/Σχ. -/2-284-377, τμήμα 7, τεμάχιο 112, στην Σωτήρα, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία M.X. Greenergy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,7831MWp, στο Φ/Σχ. 30/35Ε1, τμήμα Η, τεμάχιο 374, 481, 506, 507, 508, 509, στο Τσέρι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία M.X. Greenergy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,8944MWp, στο Φ/Σχ. -/2-280-381, τμήμα 8, τεμάχιο 142, 145, 514, στο Φρέναρος, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.