Αρ. Απόφασης: 122/2019

Ημερομηνία: 14/05/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία New Way Engineering Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/10, τεμάχιο 118, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία New Way Engineering Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/10, τεμάχιο 405, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Άρη Φιλίππου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp, στο Φ/Σχ. 45/52, τεμάχια 350, 352 και 353 στο Μέσα Χωριό, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020,
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Γεωργία Παναόρτου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/26, τεμάχιο 449 στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020,
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Γεωργία Παναόρτου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/26, τεμάχιο 797 στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020,
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.