Αρ. Απόφασης: 121/2020

Ημερομηνία: 14/04/2020

Θέμα: Αιτήσεις για Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Elentio Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 28/31, τεμάχιο 381, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Δήμο Αραδίππου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,96MWp, στο Φ/Σχ. 40/54W2, τμήμα 29, τεμάχιο 484, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Δήμο Αραδίππου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,61MWp, στο Φ/Σχ. 40/54W1, τμήμα 29, τεμάχιο 486 και Φ/Σχ. 40/54W2, τμήμα 29, τεμάχιο 459, στην Αραδίπου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 72 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 50/37Ε2, τμήμα 2, τεμάχιο 111, στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 82 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,9MWp, στο Φ/Σχ. 30/53Ε1, τμήμα 11, τεμάχια 88 και 383, στο Τσέρι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 59 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. -/2-233-353, τμήμα 2, τεμάχια 565 και 569, στην Σκαρίνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 26 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 39/09, τεμάχια 257, 279 και 280, στο Πολιτικό, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία P. Kythreotis (Investment) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στο Φ/Σχ. 54/15, τεμάχια 438 και 723, στην Παρεκκλησία, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Κ. Κυθραιώτης - Σκυρόδεμα Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,1MWp, στο Φ/Σχ. 54/07, τεμάχια 239 και 365, στην Παρεκκλησία, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.