Αρ. Απόφασης: 109/2020

Ημερομηνία: 31/03/2020

Θέμα: Αίτηση Τροποποίησης της υπ’ Αριθμόν Ε1954-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού για Εμπορική Χρήση της Εταιρείας ASP 304 Solar Ltd


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας ASP 304 Solar Ltd για τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1954-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Σύστημα, για εμπορική χρήση, στην Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού από 2,9MWp σε 5MWp.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.