Αρ. Απόφασης: 105/2019

Ημερομηνία: 19/04/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Z Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2MWp, στο Φ/Σχ. 52/34, τεμάχια 73, 74, 75, 76 και 80 στη Σουσκιού, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Z Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWp, στο Φ/Σχ. 52/34, τεμάχιο 46 στη Σουσκιού, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Haffneve Holding Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,672MWp, στο Φ/Σχ. 50/45, τεμάχια 15 και 16, στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Geisel Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 50/6W1, τμήμα 31, τεμάχιο 375, σε οροφή υποστατικού, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Geisel Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 50/6W1, τμήμα 31, τεμάχιο 375, σε οροφή υποστατικού, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment V Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,203MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W2, τμήμα 3, τεμάχια 274, 275, 276 και 277, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Santiam Investment VΙ Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,092MWp, στο Φ/Σχ. 29/32W1, τμήμα 3, τεμάχιο 164, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία ΑΗΚ - ΙΑΚ Αχερά Ανανεώσιμες Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Φ/Σχ. 29/38, τεμάχιο 113 (μέρος) στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.