Αρ. Απόφασης: 100/2020
 
Ημερομηνία: 13/03/2020
 
Θέμα:Εφαρμογή Μέτρων Πρόληψης Της Εξάπλωσης Του Ιού COVID-19 Στη ΡΑΕΚ Και Στο Γραφείο Της ΡΑΕΚ

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 19/2020, τα Μέλη της ΡΑΕΚ συζήτησαν αναφορικά με την αναγκαιότητα για εφαρμογή μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19) στη ΡΑΕΚ και στο Γραφείο της ΡΑΕΚ.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνοϊού σε χώρους εργασίας, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020,
 • Την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2020,
 • Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020 για την εφαρμογή μέτρων αναφορικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, 
 • Την εγκύκλιο αρ. 1605 του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με Απουσία για λόγους Δημόσιας Υγείας λόγω κορωνοϊού, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020,
 • Την εγκύκλιο αρ. 1606 του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με Προληπτικά Μέτρα για αντιμετώπιση των θεμάτων κορωνοϊού, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2020,
 • Την αυξανόμενη εξάπλωση του ιού COVID-19 στη Δημοκρατία, και
 • Το γεγονός ότι αρκετά από τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ έχουν παιδιά που φοιτούν στα σχολεία που παραμένουν κλειστά.
 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ εκτίμησαν την επικινδυνότητα για εξάπλωση του ιού COVID-19, καθώς και την ανάγκη για την όσο το δυνατό απρόσκοπτη λειτουργία της ΡΑΕΚ και του Γραφείου της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα, για σκοπούς πρόληψης μετάδοσης του ιού COVID-19:
  1. Όλα τα υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό τα οποία είναι προγραμματισμένα μέχρι και το τέλος Απριλίου να ανασταλούν.
  2. Όσα μέλη του προσωπικού του Γραφείου έχουν καθορισμένες συναντήσεις με τρίτα πρόσωπα να τις αναβάλουν και να μην διευθετούνται νέες συναντήσεις, μέχρι να δοθούν νέες σχετικές οδηγίες.
  3. Η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ. 
  4. Η υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας και εξαίρεσης από άδεια και οποιουδήποτε αιτήματος σε σχέση με άδεια και εξαίρεση από άδεια μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς. Με την υποβολή της αίτησης να δίνονται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους για ηλεκτρονική καταβολή του απαιτούμενου τέλους. 
  5. Όσα μέλη του προσωπικού του Γραφείου έχουν παιδιά που φοιτούν στα σχολεία που παραμένουν κλειστά να έχουν τη δυνατότητα από την Παρασκευή 13/3/2020 και για όση περίοδο παραμείνουν κλειστά τα σχολεία να εργαστούν από το σπίτι, κατόπιν έγκρισης από το Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ.
  6. Όσα μέλη του προσωπικού του Γραφείου παρουσιάσουν συμπτώματα που προσιδιάζουν με ύποπτο κρούσμα COVID-19 ή έχουν έρθει τα ίδια ή άτομο του στενού οικογενειακού τους κύκλου σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα να υποχρεώνονται να εφαρμόζουν αυστηρά τις σχετικές οδηγίες και διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. 
  7. Άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών να έχουν τη δυνατότητα από την Παρασκευή 13/3/2020 και για όση περίοδο ισχύουν τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19 να εργάζονται από το σπίτι.
 2. Να δώσουν οδηγίες στο Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ όπως ενημερώσει σχετικά τα μέλη του προσωπικού του Γραφείου της ΡΑΕΚ και δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων.
 3. Να καλέσουν, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες καθημερινής κυκλοφορίας, το κοινό να επικοινωνεί τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονική επικοινωνία με τη ΡΑΕΚ και με το Γραφείο της ΡΑΕΚ, για την εξυπηρέτησή του, ώστε να περιοριστούν οι επισκέψεις στα Γραφεία της ΡΑΕΚ μόνο στις απολύτως απαραίτητες.