Τέλη Αδειών καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σύμφωνα με τα άρθρο 9 και 11(2)(β) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων και τον Κανονισμό (Τέλη). Τα εν λόγω νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.

Σχετικός πίνακας με τα Τέλη Αδειών και Αίτησης μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο