​Αρ. Απόφασης: 098/2018

Ημερομηνία: 26/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 35 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,7MWp, στο Φ/Σχ. 26/60, τεμάχιο 18 στην Πόλη Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 36 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 50/41, τεμάχιο 89 στην Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 38 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στο Φ/Σχ. 2-274-382, τεμάχιο 427 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 38 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,8MWp, στο Φ/Σχ. 2-274-381, τεμάχια 320 και 321 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 41 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 28/31, τεμάχιο 410 στον Κάτω Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 43 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 141 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 45 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999kWp, στο Φ/Σχ. 40/21Ε2, τεμάχια 167 και 168 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.