Αρ. Απόφασης: 084/2018

Ημερομηνία: 18/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο  Ανδρέα Ελευθεριάδη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/26), στο τεμάχιο 5, στην κοινότητα Βυζακιά, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  APV Sunlight Systems Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (-/2-279-377), τμήμα 4, τεμάχια 42, 48 και 49, στην κοινότητα Λιοπέτρι, της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Ιωάννη Μιχαηλίδη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (-/2-147-366), τμήμα 4, στο τεμάχιο 160, στην κοινότητα Πάνω Αρόδες, της επαρχίας Πάφου  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Ιωάννη Μιχαηλίδη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp , στο Φ/ΣΧ.  (35/10), στο τεμάχιο 74, στην κοινότητα Δρούσεια της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Χριστάκης Κωμοδρόμος & Υιοι Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (35/54), στο τεμάχιο 770, στην κοινότητα Θρινιά, της επαρχίας Πάφου  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στον κο Γιώργο Λεμονάρη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (45/06), στο τεμάχιο 619, στην κοινότητα Πολέμι, της επαρχίας Πάφου  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην κα  Αντιγόνη Κωνσταντίνου , συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,10ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (45/28), στο τεμάχιο 657, στην κοινότητα Τσάδα, της επαρχίας Πάφου   με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.