Αρ. Απόφασης: 082/2018

Ημερομηνία: 13/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 25 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4000kWp, στο Φ/Σχ. 29/39W2, τεμάχια 143, 144 και 145 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 28 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 830kWp, στο Φ/Σχ. 29/39Ε1, τμήμα 3, τεμάχιο 130 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 28 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 999kWp, στο Φ/Σχ. 29/39Ε1, τμήμα 3, τεμάχιο 133 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 29 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 999kWp, στο Φ/Σχ. 30/02Ε2, τμήμα 2, τεμάχιο 105 στους Αγίους Τριμιθιάς, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 29 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 29/02, τεμάχια 143, 145, 146, 147, 148, 579 και 582 στον Αστρομερίτη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 30 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. 30/61, τεμάχια 614, 615, 616 και 617 στο Μαργί, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 30 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1700kWp, στο Φ/Σχ. 39/04, τεμάχιο 122 στον Αναλυώντα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 31 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 700kWp, στο Φ/Σχ. 50/41, τεμάχιο 166 στον Μενόγεια, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 34 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 600kWp, στο Φ/Σχ. 29/18, τεμάχιο 631 στο Ποτάμι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην Βασιλική Γεωργίου Κουρτελάρη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 99,88kWp, στο Φ/Σχ. 30/33W1, τμήμα 4, τεμάχιο 111 στους Εργάτες, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Ανδρέα Καϊλή, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 99,78kWp, στο Φ/Σχ. 39/20, τεμάχιο 258 στον Λυθροδόντα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.