Αρ. Απόφασης: 058/2018

Ημερομηνία: 13/03/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση με βιομάζα, στην εταιρεία Bioelectric G.C.C. Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,27ΜWp, στο Φ/Σχ. 51/22, τεμάχιο 580, στην Αγία Βαρβάρα, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 400kWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 270 και 271 στο Πάνω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 999kWp, στο Φ/Σχ. 28/16, τεμάχιο 348 στο Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1500kWp, στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχιο 43 στο Πάνω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 19 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 999kWp, στο Φ/Σχ. 29/40W2, τμήμα 4, τεμάχιο 208 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 23 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 400kWp, στο Φ/Σχ. 28/32, τεμάχιο 514 στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 23 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 800kWp, στο Φ/Σχ. 28/40, τεμάχιο 489 στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 23 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 999kWp, στο Φ/Σχ. 28/32, τεμάχιο 388 στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.