Αρ. Απόφασης: 352/2019

Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να εγκρίνει τα πιο κάτω αιτήματα παράτασης:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1985-2018 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Earthlight Park Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στην Σωτήρα, της επαρχίας Λεμεσού για πέντε (5) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1986-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Earthlight Park Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στην Σωτήρα, της επαρχίας Λεμεσού για πέντε (5) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1763-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Easy Power (Cyprus) Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 4,696MWp, στην Ποταμιά, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1972-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Haffneve Holding Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Μενεού, της επαρχίας Λάρνακας για πέντε (5) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1984-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Haffneve Holding Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,816MWp, στο Μενεού, της επαρχίας Λάρνακας για πέντε (5) χρόνια,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1989-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Haffneve Holding Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στο Μαργί, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1845-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Santiam Investment II Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,9MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1846-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Santiam Investment III Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3MWp, στην Περιστερώνα, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1872-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Santiam Investment IV Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,6MWp, στο Γέρι, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  10. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1939-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Santiam Investment V Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,92MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  11. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1938-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Santiam Investment VI Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,56MWp, στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  12. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1905-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας CKG Sun Energy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στην Σκαρίνου, της επαρχίας Λάρνακας για πέντε (5) χρόνια,
  13. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1951-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας S.S.H. Arkosykia Solar Energy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 3,504MWp, στο Δάλι, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  14. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1950-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας S.S.H. Idalium Solar Energy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,3MWp, στο Δάλι, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  15. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1966-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας S.S.H. Solar Energy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,393MWp, στην Αγλαντζιά, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  16. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1967-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Χρήστου Μούσκου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,25MWp, στο Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  17. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1968-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Χρήστου Μούσκου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,82MWp, στο Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  18. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1754-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Armolia Investments Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  19. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1752-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Ηλιόμορφον 1 Λτδ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στον Άγιο Επιφάνειο Σολέας, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  20. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1753-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Ηλιόμορφον 2 Λτδ για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στα Κατάδυτα, της επαρχίας Λευκωσίας για πέντε (5) χρόνια,
  21. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1928-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας I.P.D. Heliotropio Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στις Πάνω Αρόδες, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  22. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1963-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας New Way Engineering Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για πέντε (5) χρόνια,
  23. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1895-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας New Way Engineering Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  24. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1890-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας New Way Engineering Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στη Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  25. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1902-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Χάρη Νικολαΐδη για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στα Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού για πέντε (5) χρόνια,
  26. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1993-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Χάρη Νικολαΐδη για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στα Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού για πέντε (5) χρόνια,
  27. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1887-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Athinodorou & Athinodorou Energy Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,9828MWp, στη Γεροσκήπου, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  28. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1962-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας Pisces Power Investments Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 1,45MWp, στην Απαίσια, της επαρχίας Λεμεσού για ένα (1) χρόνο,
  29. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1891-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας New Way Engineering Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στις Πάνω Αρόδες, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  30. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1881-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας New Way Engineering Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στη Νατά, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  31. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1983-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της Μαρίας Παναγιώτου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,06MWp, στη Γουδί, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  32. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1974-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Νικόλα Παναγιώτου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Κρήτου Τέρα, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  33. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1931-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Νικόλα Νικάνδρου για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στην Δρούσεια, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  34. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1945-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, του Γιώργου Λεμονάρη για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στη Νατά, της επαρχίας Πάφου για ένα (1) χρόνο,
  35. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1903-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, της εταιρείας LCIS Solar Parks Ltd για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,90112MWp, στη Νατά, της επαρχίας Πάφου για πέντε (5) χρόνια,
  36. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1861-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Βιομάζα, της εταιρείας Bioelectric GCC για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 2,27MWp, στην Αγία Βαρβάρα, της επαρχίας Πάφου για πέντε (5) χρόνια,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.