Αρ. Απόφασης: 312/2019

Ημερομηνία: 22/11/2019

Θέμα: Αίτηση για Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν E1986/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει τη τροποποίηση της υπ’ αριθμόν E1986/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής, και την προσθήκη του όμορου τεμαχίου Φ/ΣΧ. 55/13, τεμάχιο 112 στην Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού στην χωροθέτηση του έργου.
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Earthlight Park Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.