Αρ. Απόφασης: 289/2019
 
Ημερομηνία: 01 Νοεμβρίου 2019

Θέμα: Παράταση της υπ' αριθμόν Ν.419(Α)/Κ42-2010 Άδειας Κατασκευής

 
Αίτημα της εταιρείας A.P. Energy Ltd για χρονική παράταση ισχύος της υπ΄αριθμόν Ν.419(Α)/Κ42-2010 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο, στα Λεύκαρα της επαρχίας Λάρνακας.  
 
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την Άδεια Κατασκευής και το αίτημα της εταιρείας A.P. Energy Ltd,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/ Κ42-2010, της εταιρείας A.P. Energy Ltd μέχρι τις 31/12/2024. 
  2. Η Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία A.P. Energy Ltd.