Αρ. Απόφασης: 280/2019

Ημερομηνία: 18/10/2019

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης των πιο κάτω Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1741-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1742-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1743-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1782-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1744-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν E1783-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1748-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1820-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1821-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  10. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1822-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  11. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1862-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  12. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1863-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  13. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1864-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  14. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2104-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  15. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1826-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  16. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1827-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  17. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1828-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  18. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1829-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  19. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1865-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  20. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1870-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  21. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1871-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  22. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1830-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  23. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1831-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  24. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1832-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  25. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1833-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  26. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1844-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  27. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1868-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  28. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1834-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  29. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1915-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  30. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1835-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  31. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1836-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  32. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2105-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  33. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2106-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  34. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1976-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  35. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1937-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  36. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1977-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  37. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2107-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  38. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1978-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  39. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1979-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  40. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2108-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  41. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2109-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  42. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1982-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  43. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2110-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  44. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2128-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  45. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2129-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  46. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2130-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  47. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2132-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  48. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2085-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  49. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2086-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  50. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2087-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  51. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2088-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  52. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2089-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  53. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1849-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  54. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1728-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  55. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1906-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  56. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1907-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  57. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1764-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  58. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1765-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  59. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1766-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  60. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1768-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  61. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1770-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  62. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1771-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  63. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1767-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  64. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1769-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  65. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1908-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  66. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1909-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  67. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1910-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  68. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1949-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  69. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1911-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  70. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1737-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  71. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1738-2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  72. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2004-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  73. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1969-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  74. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1916-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  75. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1917-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  76. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1918-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  77. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1919-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  78. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1921-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  79. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1923-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  80. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1959-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  81. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1960-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  82. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1961-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  83. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1994-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  84. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1995-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  85. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1996-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  86. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1997-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  87. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1998-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  88. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1999-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  89. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2000-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  90. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2001-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  91. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1954-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  92. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1920-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  93. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1922-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  94. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1850/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για έξι (6) μήνες,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.