Αρ. Απόφασης: 258/2020

Ημερομηνία: 11/08/2020

Θέμα: 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2250-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Petrolina Energy Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε2250-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, και την χωροθέτηση της στο Φ/Σχ. 40/45E2, τμήμα 10, τεμάχια 562, 646, 649 και 1113 στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.