Αρ. Απόφασης: 218/2017
 
Ημερομηνία: 13 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: ​Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν: 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Easy Power (Cyprus) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,696ΜWp, στην περιοχή Άγιος Σοζώμενος, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία CYPV Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,82ΜWp, στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, της επαρχίας Λευκωσίας, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία CYPV Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3ΜWp, στο Τσέρι, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία CYPV Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5ΜWp, στην περιοχή Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία LGEG Solar Power Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία LGEG Photovoltaic Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3ΜWp, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία LGEG Photovoltaic Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.