Αρ. Απόφασης: 195/2017
 
Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2017


Θέμα: Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Lanitis & Caramondanis Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στην περιοχή της κοινότητας Φρενάρους, της επαρχίας Αμμόχωστου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Christos & Militsa Trading Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,756MWp, στην περιοχή Λυθροδόντα, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, Φωτοβολταϊκού Συστήματος, στην εταιρεία Στελουμέστα Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,961ΜWp, στην περιοχή Ανώγυρας, της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.