Αρ. Απόφασης: 121/2019

Ημερομηνία: 10/05/2019

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 
 1. Να χορηγήσει τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 26 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 40/15, τεμάχιο 102 στους Τρούλλους, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 26 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,3MWp, στο Φ/Σχ. -/2-246-381, τμήμα 2, τεμάχιο 281 στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 32 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,3MWp, στο Φ/Σχ. 50/33, τεμάχιο 386 στα Μενόγεια, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 60 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στο Φ/Σχ. 40/21Ε2, τμήμα 24, τεμάχιο 136 στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 61 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,999MWp, στο Φ/Σχ. 50/50, τεμάχια 272, 530 και 531 στην Αναφωτίδα, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 62 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 50/42, τεμάχια 1011 και 1012 στην Αναφωτίδα, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 63 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 50/42, τεμάχιο 14, και στο Φ/Σχ. 50/34 τεμάχια 832 και 833 στην Αναφωτίδα, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 64 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,45MWp, στο Φ/Σχ. 50/42, τεμάχιο 800, στην Απλάντα, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 64 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 50/41, τεμάχια 240 και 406, στην Αναφωτίδα, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 67 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,7MWp, στο Φ/Σχ. 50/43, τεμάχιο 201, στο Αλεθρικό, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Spanercom Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. -/2-156-347, τμήμα 2, τεμάχια 113 και 206 στην Αναρίτα, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  12. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Spanercom Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. -/2-156-347, τμήμα 2, τεμάχιο 117 και στο Φ/Σχ. -/2-157-347, τμήμα 2, τεμάχιο 172 στην Αναρίτα, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  13. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Petrolina Energy Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,2MWp, στο Φ/Σχ. 40/45E1, τμήμα 10, τεμάχιο 1111 και στο Φ/Σχ. 40/45E1, τμήμα 10, τεμάχια 558, 562, 646, 649 και 1113 στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020.
  14. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Ιωάννη Λαζάρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 45/13, τεμάχιο 969 στο Στρουμπί, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020,
  15. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Γιαννάκη Γιάγκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/61, τεμάχιο 384 στο Στρουμπί, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020,
  16. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στον Γιαννάκη Γιάγκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 45/05, τεμάχιο 649 στο Στρουμπί, της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2020,
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.