Αρ. Απόφασης: 028/2018

Ημερομηνία: 02/02/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 18 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 900kWp, στο Φ/Σχ. 50/22, τεμάχιο 98 στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 18 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 900kWp, στο Φ/Σχ. 50/14, τεμάχιο 164 στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 18 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1000kWp, στο Φ/Σχ. 50/58, τεμάχιο 34 στην Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας και στο Φ/Σχ. -/2-241-351, τμήμα 2, τεμάχιο 379 στην Αναφωτίδα της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 18 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1200kWp, στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 93 στο Αβδελερό, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 20 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1000kWp, στο Φ/Σχ. 50/35, τεμάχιο 463 στο Κιβισίλι, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 21 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 700kWp, στο Φ/Σχ. -/2-246-381, τμήμα 2, τεμάχια 70, 71 και 72 στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 21 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 700kWp, στο Φ/Σχ. 49/56, τεμάχιο 82, στη Κοφίνου, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 22 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 800kWp, στο Φ/Σχ. 40/31Ε1, τεμάχια 106, 107, 108 και 109 στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 9. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 24 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2600kWp, στο Φ/Σχ. -/2-234-348, τεμάχια 147, 148, 149, 150, 151 και 152 στο Μαρώνι, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 10. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 27 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 500kWp, στο Φ/Σχ. 31/53, τεμάχια 992 και 994 στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 11. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 27 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 31/60, τεμάχιο 215 στην Αθηένου, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
 12. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Solutronic Energy (CY) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 250kWp, στο Φ/ΣΧ. 54/07, στο τεμάχιο 56, στην περιοχή Παρεκκλησιά, της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.