Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, η Διαβεβαίωση της ανανέωσης της θητείας για ακόμη επτά έτη του Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΡΑΕΚ ενώπιον του έντιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στην παρουσία της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας κας. Νατάσας Πηλείδου.
 
Την Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ απαρτίζουν οι:
Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος 
Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου, Αντιπρόεδρος 
Νεόφυτος (Άκης) Χατζηγεωργίου, Μέλος.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του ανέφερε:
«Eνασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το Σύνταγμα, προχωρώ στον επαναδιορισμό του κ. Ανδρέα Πουλλικκά και κ. Άλκη Φιλίππου για τα επόμενα επτά έτη στις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου αντιστοίχως.
 
κ.κ. Πουλλικκά και Φιλίππου, 
 
H απόφαση του επαναδιορισμού σας, πέραν της ακαδημαϊκής κατάρτισης, του εγνωσμένου ήθους και του ακέραιου του χαρακτήρα σας, εδράστηκε στον ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση που επιδείξατε προς την επιτέλεση των υψηλών καθηκόντων και αποστολής που σας ανατέθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης σας θητείας.
 
Αποστολή, άμεσα συνυφασμένη με τον σημαίνοντα ρόλο της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής και υγιούς αγοράς ενέργειας, ως επίσης της διασφάλισης επάρκειας ενέργειας σε προσιτές τιμές, με επίκεντρο την προστασία του καταναλωτή. Βεβαίως τα όσα παρακολουθούμε τελευταίως δεν οφείλονται στην έλλειψη της απαιτούμενης εποπτείας, αλλά σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εύχομαι σύντομα να ξεπεραστεί.
 
Η αξιόλογη δράση της Αρχής, διακριτή στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναλάβατε και τους σχεδιασμούς που αναπτύξατε, συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση της στοχευμένης ενεργειακής στρατηγικής που έχουμε υιοθετήσει.
 
Στρατηγική, η οποία εδράζεται σε έναν ολοκληρωμένο  σχεδιασμό, αποσκοπώντας:
 
 • Στη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τα όσα οι υποχρεώσεις, αλλά και οι ανάγκες απεξάρτησης από τις συμβατικές μορφές ενέργειας επιτάσσουν.
 • Στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, μέσω της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με χώρες της ευρύτερης γειτονικής περιοχής, αλλά και της έλευσης φυσικού αερίου.
Και θέλω να υπογραμμίσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι εργαζόμενοι με προσήλωση προς αυτήν την κατεύθυνση, σημειώσαμε ως κράτος, σημαντικά βήματα.
 
Ενδεικτικά και μόνο, σημειώνω, μεταξύ άλλων, ότι όσον αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας:
 
 • Μόλις πρόσφατα ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια που αφορούν:
 1. Τους κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού,
 1. Τη σύσταση της ΡΑΕΚ και του Γραφείο της ως ενιαίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, και,
 1. Την ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ο οποίος θα είναι και ο λειτουργός της αγοράς.
Την ίδια στιγμή, τα υπό αναφορά νομοσχέδια ρυθμίζουν και θέματα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών.
 
Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν δικαιούχοι εκπτώσεων, μέχρι σήμερα φαίνεται να έχουν αμελήσει να το πράξουν. Με τις αυξημένες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης που απασχολεί την αγορά ενέργειας θα παρακαλούσα όλους όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία των ευάλωτων ομάδων να αναζητήσουν αλλά και να ενδιαφερθούν για τη σημαντική έκπτωση που φτάνει το 20%.
 
Ένα ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης των τιμών καυσίμων και ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη, κάτι που οδήγησε την Πολιτεία να λάβει την απόφαση οριζόντιας μείωσης 10% επί του συνόλου του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος σε καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
 
 • Υιοθετήσαμε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2030, στη βάση και των συστάσεων της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.
 • Έως το 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο εγκατάστασης 400 χιλιάδων έξυπνων μετρητών, ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Δρομολογήθηκε η δημιουργία διαδικτυακού One-Stop-Shop για τη διευκόλυνση της πληροφόρησης, εξυπηρέτησης αλλά και αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κτήρια.
 • Προωθήθηκε η υλοποίηση 223 έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ολοκλήρωση των οποίων, σε συνάρτηση με τα οικιακά και τα συστήματα σε επιχειρήσεις, θα αυξήσουν τη συνολική εγκατεστημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε πέραν των 700 μεγαβάτ.
Σε αυτό το σημείο, χαιρετίζω το γεγονός, ότι έχουμε υπερκαλύψει ήδη από το 2018, τους υποχρεωτικούς μας στόχους για το 2020 σε σχέση με την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 
Την ίδια στιγμή, όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο» θα διατεθούν 269 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση σχετικών μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και σχεδίων χορηγιών.
 
Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα που σχετίζεται με την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και την έλευση φυσικού αερίου, ενδεικτικά και πάλι, αναφέρω:
 • Προωθήσαμε τρία υψίστης σημασίας έργα Κοινού Ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αναμένεται να διευκολύνουν τη λειτουργία ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, θα επιφέρουν μείωση της τιμής ηλεκτρισμού και της εκπομπής αερίων. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω έργα αφορούν:
 1. Την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, γνωστής ως EuroAsia Interconnector. Ένα έργο το οποίο θα λάβει και χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Σχέδιο «Κύπρος – Το Αύριο».
 1. Τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed, που αποσκοπεί στη μεταφορά του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην ηπειρωτική Ευρώπη.
 1. Την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Αιγύπτου – Ελλάδας, γνωστής ως  EuroAfrica Interconnector, όπου είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως η σχετική συμφωνία υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθεί αύριο κατά τη διάρκεια τελετής μεταξύ των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργών Αιγύπτου και Κύπρου.
 • Παράλληλα, προχωρούμε με τη δημιουργία των υποδομών έλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο, στην περιοχή Βασιλικού, συνολικής αξίας 289 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 101 εκατομμύρια αφορούν χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί  από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility).
Έχοντας αναφερθεί στην ενεργειακή μας πολιτική, αυτό που θέλω για ακόμη μια φορά να δηλώσω, είναι την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε, παρά τις όποιες προκλήσεις της Τουρκίας, στην εφαρμογή των στοχευμένων μας σχεδιασμών.
 
Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης των ενεργειακών συμπράξεων με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης, αλλά και την υλοποίηση των ιδιαίτερα σημαντικών συμφωνιών που έχουμε συνάψει είτε με τρίτες χώρες είτε με εταιρείες.
 
Όπως πολλές φορές έχω αναφέρει και διαμηνύσει: Πάγια πεποίθηση μας είναι πως η ενέργεια μπορεί να καταστεί καταλύτης περιφερειακής συνεργασίας, στη βάση πάντοτε του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θαλάσσης και τις αρχές της καλής γειτονίας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στις προσπάθειες επίτευξης σταθερότητας και ασφάλειας.
 
Ως ιστορικό ορόσημο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η ίδρυση του περιφερειακού διακυβερνητικού οργανισμού «East Mediterranean Gas Forum», στο οποίο η Κύπρος συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος μαζί με την Αίγυπτο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη και τη Γαλλία, στοχεύοντας τη δημιουργία μιας βιώσιμης και αειφόρου αγοράς φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.
 
Μέσα από τα όσα έχω αναφέρει καταδεικνύεται η ύψιστη βαθμίδα των προτεραιοτήτων μας στην οποία έχουμε θέσει τον εθνικό στόχο να καταστεί η ενέργεια σταθερή πηγή πλούτου για τη χώρα και παράγοντας ευημερίας και ασφάλειας για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές των Κυπρίων.
 
Πρόεδρε και μέλη της Αρχής είναι προς αυτή την κατεύθυνση που σας καλώ να συνεχίσετε να εργάζεστε, συναισθανόμενοι πλήρως τις υψηλές ευθύνες τις οποίες συνεπάγεται ο διορισμός σας.
 
Είμαι απολύτως βέβαιος και από την πείρα σας και τη μέχρι σήμερα επιτέλεση της αποστολής σας ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια αφοσίωση, με τον ίδιο επαγγελματισμό να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας.
 
Σας συγχαίρω για άλλη μια φορά και εύχομαι ό,τι καλύτερο στη στρατηγική που δεν αποσκοπεί παρά στο να παραδώσουμε μια σύγχρονη χώρα, προσαρμοσμένη με την πράσινη ανάπτυξη, την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, με το φθηνότερο κόστος προσφοράς ίσως του σημαντικότερου αγαθού στη σύγχρονη εποχή».
 
Στην αντιφώνησή του ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς ανέφερε:
 
 «Εξοχότατε, εκφράζουμε τις ευχαριστίες προς εσάς, προς το Υπουργικό Συμβούλιο και προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια.
 
Επίσης, εκφράζουμε την εκτίμηση μας για την απόφασή σας για τον επαναδιορισμό μας στα ηνία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου σε μια περίοδο όπου αναμένονται πολλαπλές εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου στη χώρα μας.
 
Οι αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου είναι από τη φύση τους πολύπλοκες. Όσο και να θέλουμε να απλουστεύσουμε τους κανόνες που τις διέπουν το αποτέλεσμα θα είναι πάντα πολύπλοκο.
 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα θέματα θα συνεχίσουμε να τα προσεγγίζουμε με επιστημονικότητα στα πλαίσια των εξουσιών που μας παρέχει ο Νόμος και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί προς όφελος πάντα των καταναλωτών.
 
Ύψιστη προτεραιότητα μας θα είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας του ενεργειακού συστήματος της Κύπρου, δηλαδή την συνεχή παροχή ενέργειας προς τους πολίτες, πάντα όμως με τον βέλτιστο οικονομικό τρόπο.
 
Αναγνωρίζουμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο αλλά με σκληρή δουλειά, με επιστημονικότητα και συνεργασία με όλους τους θεσμούς του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσπαθήσουμε να το διεκπεραιώσουμε με επιτυχία.
 
Τα εμπόδια που θα συναντήσουμε για να πετύχουμε τους ενεργειακούς μας στόχους θα είναι πολλά.  Ωστόσο, όπως έχει πει ο Henry Ford, ο ιδρυτής της γνωστής βιομηχανίας αυτοκινήτων:
 
«τα εμπόδια είναι εκείνα τα φοβερά πράγματα που βλέπει κανείς, όταν παίρνει 
τα μάτια του από τον στόχο»
 
Εμείς στη ΡΑΕΚ κύριε Πρόεδρε θα κρατάμε πάντα σταθερό το βλέμμα μας στους ενεργειακούς μας στόχους.»

Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2021


ΠΗΓΗ: Φωτογραφίες από PIO