Στην ενότητα Εσωτερική Αγορά Ενέργειας της Εθνικής Νομοθεσίας μπορούν να ανευρεθούν σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Αποφάσεις.