Στην κατηγορία της Εθνικής Νομοθεσίας θα βρείτε όλη τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και Ρυθμιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από τη ΡΑΕΚ μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Αποφάσεις.