Στην ενότητα Νομοθεσία παρουσιάζεται όλο το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά:
 
  • Ηλεκτρισμό,
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
  • Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας,
  • Φυσικό Αέριο,
  • Περιβάλλον (νομοθεσία σχετική με το περιβάλλον),
  • Εσωτερική Αγορά Ενέργειας,
  • Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων.
     
Περιλαμβάνει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και Ρυθμιστικές Αποφάσεις, Αποφάσεις και Κανόνες που εκδόθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).