Πράσινη Ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες, μη ορυκτές πηγές.

Μερικά παραδείγματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι ακόλουθες:
  • Ηλιακή
  • Αιολική
  • Υδροηλεκτρική
  • Γεωθερμική
  • Ενέργεια που προέρχεται από βιομάζα / βιοαέρια
  • και άλλες

Ορυκτές πηγές είναι το
  • Πετρέλαιο και
  • Φυσικό αέριο

Στην Κύπρο υπάρχει εκμετάλλευση κυρίως της ηλιακής, αιολικής ενέργειας και της ενέργειας από βιομάζα / βιοαέρια.