Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να γίνουν παραγωγοί / καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ενέργειας συνδεδεμένο με το δίκτυο στην οροφή της οικίας ή της οικοδομής τους ή στο ίδιο τεμάχιο που βρίσκεται η οικία ή οικοδομή τους για μη εμπορικούς σκοπούς και την κάλυψη ιδίων αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κρατικά καθεστώτα στήριξης επισκεφθείτε την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.