Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής κάθε χώρας αφού θεωρείται ως μια από τις πλέον αξιόλογες εγχώριες - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί στον οικιστικό τομέα, στην βιομηχανία και στις μεταφορές.

Η φιλοσοφία της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στη λογική αντίληψη "Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας και μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας, που θα οδηγήσουν τελικά στην μείωση της ζήτησης ενέργειας, αντί να παράγουμε περισσότερη ενέργεια με στόχο την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης σε ενέργεια".

Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Μερικοί από τους οποίους είναι:
  • Ορθολογιστική χρήση της ενέργειας,
  • Χρήση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών,
  • Χρήση αποδοτικότερων λαμπτήρων φωτισμού, και
  • Θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα της ΑΗΚ