Συνοπτικά τα δικαιώματα των καταναλωτών της ΕΕ για την ενέργεια μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 6 κατηγορίες:
 
  1. Πρόσβαση σε καθολική υπηρεσία, το δικαίωμα δηλαδή να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια ή/και φυσικό αέριο σε λογικές, εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες και διαφανείς τιμές.
  2. Άμεση και διαφανής πληροφόρηση καταναλωτών.
  3. Αλλαγή προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση.
  4. Διαχείριση παραπόνων και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
  5. Προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.
  6. Δίκαιες εμπορικές πρακτικές και γενικά δικαιώματα καταναλωτών.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω έντυπα και στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους.