Για την ασφάλεια και υγεία όλων, επισκεπτών και εργαζομένων στα γραφεία της ΡΑΕΚ, την αποφυγή συνωστισμού, ταλαιπωρίας και αχρείαστης καθυστέρησης, το κοινό προτρέπεται να προσέρχεται για την εξυπηρέτηση του στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως.
 
Το Γραφείο της ΡΑΕΚ παρέχει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και καθοδήγηση για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση ενδιαφερομένων πολιτών για υποβολή αιτήσεων χορήγησης, ή τροποποίησης, ή παράτασης, ή μεταβίβασης, ή ανάκλησης άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια, πληρωμής τελών, υποβολής πληροφοριών στο πλαίσιο διαβούλευσης, ή παραπόνων.
 
Για την εξυπηρέτηση επισκεπτών που προσέρχονται στα γραφεία της ΡΑΕΚ τηρούνται τα πιο κάτω μέτρα:
  • Στα Γραφεία της ΡΑΕΚ εισέρχεται μόνο ένα άτομο κάθε φορά, το οποίο υποχρεούται να απολυμάνει τα χέρια του με την είσοδο του στο κτήριο.
  • Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται από όλους τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα και οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και οι ελάχιστες αποστάσεις.
  • Η χρήση μάσκας προσώπου τόσο από το κοινό όσο και από το προσωπικό του Γραφείου της ΡΑΕΚ είναι υποχρεωτική.