Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και λόγω της ραγδαίας αυξανόμενης εξάπλωσης του στη Δημοκρατία, ανακοινώνει ότι, από Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν προέγκρισης του Διευθυντή Γραφείου ΡΑΕΚ.
 
Περαιτέρω, η υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας και εξαίρεσης από άδεια και οποιουδήποτε αιτήματος σε σχέση με άδεια και εξαίρεση από άδεια μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ΡΑΕΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy. Με την υποβολή της αίτησης θα δίνονται οδηγίες στους ενδιαφερόμενους για ηλεκτρονική καταβολή του απαιτούμενου τέλους.
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, το κοινό καλείται να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy .